שלומי שי אמויאל: כמה ישראלים יצאו לחו”ל ב-2022?

January 23 2023Cfao

שלומי שי אמויאל: עלייה במספר הישראלים שיצאו לחו”ל ב-2022

שלומי שי אמויאל מציג נתוני הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר יציאות ישראלים לחו”ל והרי החדשות: לאחר שנתיים של ירידות חדות במספר יציאות הישראלים לחו”ל, בשנת 2022 הייתה התאוששות משמעותית, ונרשמו במצטבר 8.4 מיליון יציאות של ישראלים לחו”ל. נתון זה אומנם גבוה משמעותית משנת 2020 ( 1.5 מיליון יציאות) ומ-2021 (3.0 מיליון יציאות), אך הוא עדיין נמוך  ב-8.1% משנת  2019 – שנה לפני פרוץ מגפת הקורונה ושנת שיא במספר היציאות לחו”ל.

בחודשים ינואר- פברואר 2022 מספר יציאות הישראלים לחו”ל עדיין היה נמוך במיוחד – 495 אלף יציאות (953 אלף ב-2019). בחודשים מרץ-דצמבר חלה התאוששות הדרגתית, ונרשמו 7.9 מיליון יציאות של ישראלים לחו”ל (8.2 מיליון ב-2019).

לוח א – יציאות לחו”ל של ישראלים לפי דרך נסיעה, אלפים

מעבר גבול דצמבר

2022*

ינואר-דצמבר
2022*
ינואר-דצמבר
2021
ינואר-דצמבר
2019
סך הכל 753.3 8,431.9 3,022.3 9,178.6
דרך האוויר – סך הכל 703.0 7,479.5 2,779.5 8,310.6
מזה: נתב”ג 700.5 7,472.5 2,778.5 8,262.6
דרך היבשה – סך הכל 49.3 818.6 239.2 776.8
מצרים – אילת (טאבה) 22.4 565.6 167.4 499.4
סך הכל ירדן 26.8 252.9 71.8 277.4
ערבה 8.0 89.7 20.8 76.7
אלנבי 9.1 65.3 23.2 94.2
נהר הירדן 9.8 97.9 27.9 106.5
דרך הים – סך הכל 1.0 133.9 3.6 91.2

* נתונים ארעיים
– = חוסר מקרים

דצמבר 2022

בחודש דצמבר השנה נרשמו 753.3 אלף יציאות של ישראלים לחו”ל, מתוכן703  אלף  היו דרך האוויר ו- 49.3  אלף היו דרך היבשה.

אזרחים ישראלים שמתגוררים בחו”ל ובאים לארץ ל”ביקורי מולדת” (לוח 3)

להלן מובאים נתוני אומדן של ישראלים המתגוררים בחו”ל ובאים לארץ ל”ביקורי מולדת”: אנשים ששהו בחו”ל יותר מ-275 ימים באופן מצטבר בשנה החולפת[1] ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה.

מתוך 753.3 אלף יציאות לחו”ל של ישראלים בדצמבר השנה, 18.2 אלף (2.4%) היו של אזרחי ישראל שמתגוררים בחו”ל ובאו לארץ לביקורי מולדת (2.4% בדצמבר 2019).

[1] תקופה של 13 החודשים האחרונים (כולל החודש הנחקר).

לאתר החדשות של שלומי שי אמויאל

#יציאות לחו"ל
#שלומי שי אמויאל
Share: